user_mobilelogo

Volgens het Departement Onderwijs gelden voor het leerlingenvervoer volgende regels:

Kleuters die op 1 september starten, betalen € 55 voor een heel schooljaar.
Kleuters die op een later tijdstip instappen, betalen per maand € 5,50.

 

Voor een leerling (vanaf 6 jaar) die, gedurende het hele schooljaar, gebruik wenst te maken van de ophaaldienst (= jaarabonnement) gebeurt de betaling in trimestriële bijdragen :

1ste trimester € 86,00                                   2de kind € 68,80

2de trimester € 64,50                                    2de kind € 51,60

3de trimester € 64,50                                    2de kind € 51,60

jaarabonnement € 215         2de kind € 172,20    3de kind € 55,00

 

Zoals u hierboven ziet geeft een 2de jaarabonnement binnen hetzelfde gezin, recht op 20 % korting.

 

Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van de ophaaldienst gelden de volgende tarieven :

10 rittenkaart € 15.00 (vooraf te kopen)

1 maand € 21,50

Opgelet: Kleuters en kinderen van de lagere school kunnen op basis van een geldige verminderingskaart “Groot Gezin” (voorleggen bij de directie/secretariaat) genieten van 10% korting op de totaalprijs.
Indien men in aanmerking komt voor "verhoogde tegemoetkoming" betaalt men € 55,00 voor het hele schooljaar.

Het maand-, trimester- of jaarabonnement wordt u aangerekend op factuur.
De 10-rittenkaart dient u op voorhand te betalen aan de busbegeleidster of op het secretariaat.

 

bus