Zelfstandig werk

In het eerste leerjaar laten we onze kinderen zelfstandig werken aan de hand van een planbord. In het tweede- tot zesde leerjaar organiseren we momenten van 'zelfstandig werk'.

We richten ons hiermee vooral op het bevorderen van ‘leren leren’. De leerlingen krijgen een deel van de klastijd ter beschikking om het contract zelfstandig af te werken.
 
We organiseren het zelfstandig werk als volgt:
  • Een activiteitenpakket voor één week.
  • De leerlingen bepalen zelf de volgorde van de activiteiten. 
  • Een aanbod op maat van het kind.
  • De mogelijkheid tot samenwerken.

De leerkrachten ondersteunen de leerlingen waar nodig!