Dag Jules – themawerking

Dag Jules is een methode voor de taalontwikkeling voor peuters. Een groot deel van de Vlaamse scholen gebruikt vandaag Dag Jules!
De peuters zijn gek van de pop Jules. Maar de methode is veel meer dan de mooie klaspop. Via (voorlees)verhalen, verhaalplaten, bewegingsactiviteiten, expressie, versjes, liedjes ... wordt taal uitgelokt. Peuters oefenen sociale vaardigheden en worden uitgedaagd om in concrete, herkenbare situaties met taal om te gaan. Leerplezier en lesgeefplezier staan voorop.

dag jules

 Themawerking

 Iedere week werken wij rond een bepaald thema. Sommige thema's worden over meerdere weken gespreid. U kan de thema’s terugvinden in het heen-en-weer schriftje van uw kind. Alles wat u thuis hebt liggen dat past binnen het thema is zeer welkom in de klas. Zorg dat alles voorzien is van naam en dan krijgt u het zeker terug op het einde van de week.
De knutselwerkjes die de kinderen gemaakt hebben krijgt u ook steeds vrijdag mee naar huis zodat u kan zien wat ze allemaal hebben geleerd en gemaakt. Het is dan ook fijn om samen met uw kind thuis alles nog eens te overlopen van de voorbije week.