Afscheid nemen

Vanaf 8u ’s morgens kan u uw kind terecht op de grote speelplaats. De kleuters spelen dan samen met de lagere schoolkinderen tot 8u20. Om 8u20 gaan ze samen met een juf naar de kleuterspeelplaats en spelen daar nog even buiten. Om 8u35 gaat de bel en wordt het lied gezongen. U mag tot 8u35 bij uw kind blijven op de speelplaats indien u dit wenst. De boekentassen worden nog niet leeggemaakt maar enkel in hun vakje gezet. Het leegmaken leren de kinderen samen met de juf.

afscheid

De meeste kleuters zijn soms wel eens verdrietig bij het afscheid nemen. Te lang afscheid nemen is voor de meeste peuters zeer moeilijk. Om dit allemaal zo vlot mogelijk te laten verlopen zingen wij elke ochtend een lied. Wanneer het lied gezongen is, krijgen de ouders nog een dikke zoen en moeten dan onmiddellijk de speelplaats verlaten. Op deze manier is het voor uw kind zeer duidelijk en verloopt het afscheid zeer vlot en veilig.