Praktische zaken

 

Naamtekenen

Gelieve alle spullen van naam te voorzien. (brooddoos, drinkfles, jas,...) Om de zelfstandigheid van onze kleuters te stimuleren, laten we hen zelf hun boekentas en brooddoos openen. U kan dus best materiaal aankopen waarmee uw kind zelfstandig aan de slag kan gaan. 

Als ouder weet u het best wat uw kind graag eet en vooral hoeveel het eet. Probeer eten te voorzien dat uw kind zeker lust. Wij proberen er steeds voor te zorgen dat alle boterhammen opgegeten worden. Daarom is het van belang om geen te grote hoeveelheiden mee te geven. Wanneer er andere zaken zijn, vb. allergieën of ziekten waarvan wij op de hoogte moeten zijn, gelieve dit dan ook zo snel mogelijk vooraan in het schriftje te schrijven bij eventuele opmerkingen. 

 

 

Symbolen

Ieder kind kiest in het begin van het jaar een symbool uit. Dit symbool zal u overal terugvinden, aan de kapstok, op de schriftjes, …
Het is dan ook fijn voor uw kind wanneer u dit symbool ook gebruikt wanneer u iets meegeeft. Op deze manier zal het kind herkennen wat van hem/haar is en zo voldoening krijgen.

 

 

Heen- en weerschriftje

Iedere kleuter krijgt een schriftje. Dit schriftje is bedoeld als extra communicatiemiddel tussen de ouders en de school. Indien u niet de kans heeft om tot aan de school te komen, kunt u gerust iets in het schriftje schrijven. Onze leerkrachten voorzien u zeker van het nodige antwoord. We vragen om het schriftje elke avond na te kijken en terug mee te geven naar school.

 

 

Koek en drank

Twee keer per dag wordt er een moment voor koek en drank voorzien.  Dat kan een boterham, koek of fruit zijn. Gelieve het fruit te snijden en in een potje mee te geven. Om te drinken vragen we enkel water mee te geven. 

Wat kan niet?

koeken met chocolade, pudding, yoghurt, fruit dat uw kind niet zelfstandig kan eten (volledige kiwi of sinaasappel,... ) 

 

ken je_kind Uitstappen

 

Tijdens de uitstappen dragen de kinderen steeds hun blauwe school T-shirt. Je kan deze aankopen voor 10 euro bij ons schoolsecretariaat (juf Nina). Dit is niet verplicht maar het is wel makkelijker voor ons om zo de kinderen van onze school te herkennen.

Zorg steeds voor voldoende eten en drinken voor de hele dag. Boterhammen worden meegegeven in zilverpapier en tijdens de uitstappen werken we ook het liefst met sapjes i.p.v. drinkbussen.

De dag is om…hopelijk gaat iedere kleuter moe maar voldaan naar huis, met stralende oogjes van de opgedane ervaringen.