Zindelijkheid

De zindelijkheidstraining van onze peuters is een gedeelde zorg van de ouders en de school. In de eerste plaats is de zindelijkheidstraining de verantwoordelijkheid van de ouders. De training begint reeds voor het kind naar school gaat en vraagt veel tijd en geduld. In vergelijking met het kinderdagverblijf, de opvang thuis of bij grootouders, heeft de kleuterschool minder tijd om verzorgend bezig te zijn. De kleuterleidster kan wel inspelen op de training die thuis reeds is gestart of voltooid. Indien je kind nog niet helemaal proper is, zal zij de zindelijkheidstraining verderzetten.

 

Zindelijkheidstraining stap voor stap:

  • Wanneer we willen starten met de zindelijkheid van de peuter/kleuter worden allereerst de ouders op de hoogte gebracht via een begeleidende brief omtrent de zindelijkheid op school.
  • In samenspraak met de ouders starten we door potjes te voorzien en de beloningskaarten op te hangen voor elke kind dat deelneemt aan de training. De zakjes met reservekledij worden aan de kapstokjes gehangen. Als er geen medewerking is van de ouders starten we de zindelijkheidstraining nog niet. Op later tijdstip worden de ouders opnieuw gecontacteerd.
  • Elk kind wordt op regelmatige tijdstippen op het potje gezet, het pamperbroekje blijft nog aan. Als het kind een plasje doet op het potje (ook al is dit toevallig) krijgt hij of zij een stickertje op zijn of haar beloningskaart.
  • Van zodra het kind regelmatig een plasje doet op het potje, gaan de pamperbroekjes uit. De tijdstippen van het “op het potje gaan” worden dan ook aangepast. Deze peuters/kleuters worden er regelmatiger uitgepikt om op het potje te gaan. (ongeveer elk half uur).
  • Wanneer hun beloningskaart vol is, mogen ze een klein speelgoedje kiezen uit de grabbeldoos. De juf vermeldt dit in het heen-en-weer schriftje en geeft het speelgoedje en de kaart mee naar huis. 
  • Indien uw peuter/kleuter een ongelukje heeft, reageren we op een rustige manier door te vertellen dat pipi of kaka op het potje dient te gebeuren. 
  • Als uw kind erin geslaagd is om 3 keer een beloningskaart vol te krijgen maken we voor dit kind een plasdiploma. Dit diploma wordt meegegevne naar huis.  
  • Tot slot leren we de kinderen aan om zelf aan te geven wanneer hij of zij pipi of kaka moet doen. Een ongelukje kan altijd nog, maar op dat moment gaan we ervan uit dat de peuter/kleuter zindelijk is.

Wij rekenen hiervoor op jullie medewerking! Het is immers belangrijk dat de aanpak op school en thuis dezelfde is...

 

weg met de luiers